squad advice

 1. Maumau
 2. SourceCode
 3. daunald7743
 4. XionIXI
 5. iJNGB
 6. StrikeDescent
 7. Kelaissa
 8. StrikeDescent
 9. SourceCode
 10. Ravanel
 11. [ ]
 12. Hellohello
 13. kraighton
 14. kraighton
 15. Argas
 16. Hellohello
 17. Kaz98
 18. Hiya Cola
 19. Roxas10100
 20. [ ]