unit help

 1. Rixien
 2. Hellohello
 3. no life
 4. Noctis33
 5. Thrill
 6. TheAngelOfRoses
 7. [ ]
 8. [ ]
 9. CrazyLev03
 10. Type0
 11. ComaKun
 12. sielock
 13. [ ]
 14. [ ]
 15. [ ]
 16. Furanku